CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by Ray on Sat Jun 28, 2008 1:27 am

Mấy ct này có tốn kém tí ai bít ct nào tiet kiệm hơn thì post lên thêm nha Very Happy
Cách hút đá pc :
pc 4 = ht 3 + 2pd
pc 5 = ht 4 + 4,6pd or ht 5 + phôi
pc 5 kh, kl, kb = ht 1,2 + phôi max ==> úp 3 viên lên 6
pc 6 = ht 5 + 1tt + 3pd > 70% pc 6, 20 % pc 5 , 10 % pc 7

đối với ptvl , bs , stvl :
Ht 6 + 4tt + 4pd + phôi bất kì = pc 7 ( 70% )
Ht 7 + Phôi bất kì = pc 7 ( 90% )
pc 7 = úp từ pc 6 lên
Ht 8 + phôi = pc 8 ( 90% )
Pc 9 = ??? ( đó giờ chưa ép Mad )
Ép Bs, ls,hs nội :
Vũ khí c10 là pc 7
ht 3 + 3 pdd + 3tr + 2t + Phôi > 160 = 70% pc 7 , 30 % pc 6
ép 1 ct chung cho tất cả các dòng
ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x - 200 ( hên xui )


Tiếp theo giờ Ct ép đồ cho các fái (nguồn lấy từ zrc bên Cuasotinhoc.vn)

Nm chưởng ngũ hành
Áo hệ mộc nữ c5 :
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x-200 sl ,nl ,phsl 6
Ht 4 + pc 5 + 4pd = kl 30
Ht 5 + pc 6 + 8pd = tgph 40 (áo trên c5 thì thêm 1tt )
Ht 3 + pc 3,4 + 2 pd = chst 10%
Ht 4 + pc 4 + 6pd > 18x – 200 sl,nl ,phsl ( >c8 dùng pc 5 )
Đai lưng Kb (đồ cấp 10 nên bõ thêm tt)
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x -200 sl,nl phsl 6
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 3pd = 25kb
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x -200 sl,nl
Ht 4 + pc 5 + 4pd = 40 tgtd
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x sl,nl,tl
Bao tay Ptvl 5 dòng (cấp nào cũng đc)
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x-200 sl,nl ,phsl
Ht 3 + pc 4 + 2pd = tglc 40
Ht 4 + pc 4 + 4pd > 18x sl,nl,phsl
Ht 5 + pc 7 + 4tt + 4pd > 70% 25 pt ,xui thì ra 24
Ht 4 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x sl,nl,tl
Giày hệ mộc c5 ( Toàn ngoa )
Ht 3 + pc 4 + 3pd = 40 tđ
Ht 4 + pc 6 + 2tt + 6pd = 30 kl ( giày c10 Phi Phụng dùng ht 6 và 3tt )
Ht 4 + pc 5 + 4pd > 18x-200 sl, nl
Ht 3 + pc 4 + 2pd = 10 chst
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x sl, nl ,phsl
Kiếm c10 bs nội ẩn 1 :
Ht 3 + pc 5 + 4pd = 30 tđ
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x-200 bs nội
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x – 200 sl,nl
Ht 4 + pc 5 + 4pd = 40 tglc
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x nl

TVb ngũ hành
Áo hệ thuỷ 5 dòng
Ht 4 + pc 5 + 3pd = 40 tgph
Ht 5 + pc 6 + 2tt + 6pd = 25 kh (dùng 1tt vẫn max nhưng xui vẫn ra 24)
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x sl
Ht 5 + pc 5 + 8pd = 40 choáng ( or ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd )
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x tl

Đai lưng Thuỷ 5 dòng
Ht 4 + pc 4 + 4pd = phsl 6
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 3pd = 25kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x sl
Ht 4 + pc 5 + 4pd = 40 choáng
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x

Bao tay Ptvl 5d :
Ht 4 + pc 5 + 3pd > 18x sl,nl.tl ,phsl
Ht 3 + pc 4 + 3pd = 40 tglc
Ht 4 + pc 5 + 4pd > 18x sl,nl tl ,phsl
Ht 7 + pc 7 + 7tt + 1pd =25 ptvl
Ht 5 + pc 6 + 1tt + 7pd > 18x tl
Giày hệ mộc
Ht 4 + pc 5 + 4pd = 40 tđ
Ht 6 + pc 7 + 3tt + 5pd = 30 kl or ht 5 + pc 7 + 4tt + 4pd
Ht 4 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x sl ( or ht 4 + pc 5 + 2tt + 6pd )
Ht 3 + pc 4 + 4pd = 10 chst
Ht 4 + pc 6 + 1tt + 5pd > 18x tl
Nón hệ thủy 5 dòng
ht 4 + pc 4 + 4pd > 6 phsl
ht 3 + pc 4 + 2pd = 40 choáng
ht 4 + pc 4 + 4pd = 18x sl ( dùng pc 5 thì xs > 19x cao hơn )
ht 4 + pc 6 + 6pd or ht 4 + pc 5 + 1tt + 3pd = 25kh
ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x tl
Chùy bs 5d
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 9x% stvl
Ht 4 + pc 6 + 4pd = 25 kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 27x dcx
Ht 6 + pc 7 + 7tt + 1pd > 94bs
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd = 1% bqnt
( chùy 6d – ht 4 + pc 5 + 6pd = 40 choáng ẩn 3 – nhát tay thì cho 1tt vào )
(đồ tvb là cấp 10 ko đó nha Very Happy )
CB Rồng ngũ hành

*** Nón Ptvl 5d ( nón dưới c7 né tránh thấp )
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x sl
Ht 3 + pc 4 + 2pd = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 + 4pd > 18x nl
Ht 5 + pc 6 + 2tt + 6pd = 25pt
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x tl ,phsl
( với những nón né tránh cao như tu la phát kết, yểm nhật khôi thì Ht 6 + pc 6 + 4tt + 4pd )
*** Áo cb hệ mộc ( loại áo chỉ dành cho cb )
Ht 4 + pc 5 + 6pd = 19,20 pdcc
Ht 4 + pc 6 + 4pd = 30 kl
Ht 5 + pc 6 + 3tt + 5pd = 40 tgph ( áo nữ chỉ cần 1tt )
Ht 3 + pc 4 + 3pd = 10 chst
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x-200 sl ( nữ ko cần tt )
*** Đai lưng Thuỷ 5 dòng ( c10 thiên tầm, bạch kim ok )
Ht 4 + pc 4 + 4pd = phsl 6
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 3pd = 25kh
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x sl
Ht 4 + pc 5 + 4pd = 40 choáng
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x
*** Bao tay hệ kim (mang cái c6 giống cái đồng cừu cho đẹp )
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x sl
Ht 4 + pc 5 + 4pd = 25kd
Ht 4 + pc 5 + 4pd > 18x nl
Ht 3 + pc 4 + 2pd = 10chst
Ht 4 + pc 5 + 4pd > 18x tl,phsl
*** Giày hệ thổ 6 dòng ( c10 cửu tiêt ok )
Ht 3 + pc 5 + 3pd = 40 tđ
Ht 3 + pc 4 + 4pd = 40 tgtđ
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x sl
Ht 5 + pc 6 + 1tt + 3pd =25kb ( dưới c8 xài pc 5 cũng max nhưng xui vẫn xịt 24 )
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x nl
Ht 3 + pc 4 + 3pd = 10 chst
( giày nữ thì các bạn hạ pc xuống 1 nha )

Võ Đang mặc Ab
*** Nón VD 6d ( loại dành riêng cho Vđ ,CL )
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x-200 sl
Ht 3 + pc 4 + 2pd = 10 chst
Ht 4 + pc 4 + 4pd > 18x nl
Ht 3 + pc 4 + 4pd = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 + 6pd > 18x tl ,phsl 6
Ht 5 + pc 6 + 2tt + 6pd = 25 ptvl
(có thể thay đổi dòng ẩn 1 với ần 2 tuỳ phôi của bạn )
*** Áo VD 6d (loại dành riêng cho Vđ ,CL )
Ht 3 + pc 4 + 3pd = 40tgph
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 40 tglc
Ht 3 + pc 5 + 4pc > 18x-200 sl
Ht 4 + pc 4 + 2pd = 10 chst
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x-200 nl
Ht 6 + pc 6 + 2tt + 6pd = 25 ptvl
*** Đai lưng hệ mộc
Ht 4 + pc 5 + 4pd > 18x -200 sl ( pc 4 nếu đai cấp thấp <Cool
Ht 4 + pc 6 + 6pd =30kl ( c10 dùng ht 5 )
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x -200 nl( kô cần tt nếu đai cấp thấp <Cool
Ht 3 + pc 4 + 3pd =10 chst
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x tl
***Bao tay hệ mộc
Ht 4 + pc 5 + 4pd > 18x -200 sl ( pc 4 nếu đai cấp thấp <Cool
Ht 4 + pc 6 + 6pd =30kl ( c10 dùng ht 5 )
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd > 18x -200 nl( kô cần tt nếu đai cấp thấp <Cool
Ht 3 + pc 4 + 3pd =10 chst
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x tl
*** Giày 6 dòng hệ thủy : ( c10 cửu tiết )
Ht 3 + pc 5 + 4pd = 40 tđ
Ht 4 + pc 4 + 4pd = 40 choáng ( giày thiên tầm pc 5 cho an toàn )
Ht 4 + pc 5 + 4pd > 18x sl
Ht 5 + pc 6 + 1tt + 5pd = 25kh
Ht 4 + pc 5 + 8pd > 18x nl ( giày thiên tầm cho 1tt vào )
Ht 4 + pc 4 + 3pd =10 chst
*** VK lôi sát nội :
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x sl
Ht 3 + pc 4 + 2pd =40 tgtđ ( nếu ẩn 3 ht 4 + pc 5 + 4pd )
Ht 4 + pc 4 + 4pd > 18x nl
Ht 4 + pc 5 + 1tt + 5pd =25 kb or ht 4 + pc 6 + 6pd ( nếu ẩn 2 sau dòng LS thêm 1tt)
Ht 4 + pc 5 + 6pd > 18x tl
Ht 6 + pc 7 + 4tt + 4pd > 18x-200 LS nội
( bạn có thể thay đổi thứ tự các dòng ẩn với nhau tùy đk phôi )

ĐM mặc Ab :
*** Nón :
Ht 3 + pc 4 + 3pd > 18x sl,nl,tl,phsl
Ht 3 + pc 4 + 3pd = 20tp
Ht 3 + pc 4 + 4pd > 18x sl,nl
Ht 3 + pc 4 + 3pd = 40 tglc
Ht 4 + pc 4 + 6pd > 18x sl,nl,tl
Ht 5 + pc 6 + 2tt + 4pd ( nam : lưu ý tỉ lệ kô đạt 100%)( các loại YNK ,Tu La dùng ht 6 + 4tt cho an toàn )
ht 4 + pc 6 + 1tt + 5pd ( nữ
avatar
Ray
Trưởng lão
Trưởng lão

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 28/06/2008
Age : 27

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by NhócVôTình on Sat Jun 28, 2008 1:51 am

Nhóc có 1 cách hút PTVL pc 6 mà rất rẻ là 1 HT 4 + 1 Lam Thuỷ Tinh + 1 Lục Thuỷ Tinh thử vài lần thấy 100% là Pc 6 hên thì Pc 7 lun
avatar
NhócVôTình
Sơ nhập Huyết Ma
Sơ nhập Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 28/06/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by hoabanglang on Wed Jul 02, 2008 11:47 am

ep ptvl dòng ẩn 2 nè , ht6 2ttt 4pdd 1trung len pc7 ép vao 4ttt max pdd len ptvl25 , hút ở tương dưong ép ỡ lâm an nha

hoabanglang
Sơ nhập Huyết Ma
Sơ nhập Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 29
Join date : 02/07/2008
Age : 33
Đến từ : Q2 TPHCM

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by nhimlongxu1990 on Wed Jul 02, 2008 6:47 pm

ép dòng hiện ở phượng tường , ẩn ở tương dương ( theo kinh nghiệm tui thì như vậy Very Happy ) . Nên ép những đồ có né tránh thấp vì dễ ptvl 25 hơn Very Happy . Đồ nữ ptvl chỉ cần ht cấp 4 .

nhimlongxu1990
Sơ nhập Huyết Ma
Sơ nhập Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 29/06/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by thusinhboy2 on Fri Jul 11, 2008 11:43 am

ep o dau cung vay thoai rot' la rot len la len

thusinhboy2
Sơ nhập Huyết Ma
Sơ nhập Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 28/06/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by satthumutinh on Fri Jul 18, 2008 1:24 am

http://cuasotinhoc.vn/index.php?showtopic=128139 cong thuc ep do ne anh em lol!
avatar
satthumutinh
Sơ nhập Huyết Ma
Sơ nhập Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 7
Join date : 11/07/2008
Age : 27
Đến từ : Tp Ho Chi Minh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by prquykiemsau on Fri Aug 01, 2008 10:08 am

muon ep do` THI Pm Pr Quy Kiem sau chi cho toan HT CAP 2 Ko :E:E nhung max Giong do Pr dang mac vay Twisted Evil
avatar
prquykiemsau
Thành viên Huyết Ma
Thành viên Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 31/07/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by ¯♥Ø.R.I.Ø.N♥¯ on Fri Aug 01, 2008 10:12 am

tjn dc ko dua do ep jum luon onion19
avatar
¯♥Ø.R.I.Ø.N♥¯
Thành viên Tâm Huyết
Thành viên Tâm Huyết

Tổng số bài gửi : 326
Join date : 28/06/2008
Age : 28
Đến từ : Đất Phủ

Xem lý lịch thành viên http://photobucket.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by prquykiemsau on Fri Aug 01, 2008 10:15 am

neu thich cu Pm Pr ep gium cho ko sao day
avatar
prquykiemsau
Thành viên Huyết Ma
Thành viên Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 31/07/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by TamCaCa on Fri Aug 01, 2008 10:23 am

ko tin dau dua do` cho doi mafia ep la` ngon nhat ( ko ep vu~ khi' ) onion26
nhin bo tui max la` dep nhat'
an? ko noi' hien it' nhat' 1 den' 2 dong` phai? max onion29

TamCaCa
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực

Tổng số bài gửi : 152
Join date : 30/07/2008
Age : 29

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by ¯♥Ø.R.I.Ø.N♥¯ on Sat Aug 02, 2008 12:04 pm

xấu ỏn onion05
Pr àh Ngông mún ép 1 cây 6d cho TVB bỏ đai lưng
Định Já Lun 6d nhé lol!
avatar
¯♥Ø.R.I.Ø.N♥¯
Thành viên Tâm Huyết
Thành viên Tâm Huyết

Tổng số bài gửi : 326
Join date : 28/06/2008
Age : 28
Đến từ : Đất Phủ

Xem lý lịch thành viên http://photobucket.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by queolatao on Sun Aug 24, 2008 6:28 pm

em co cach EF PTVL re dung cho moi mon do ne` Rut HT cap 7 + 1 PDD = PC 7 hen xui PC 8 (Tuong Duong) EF HT 6 4 TTT 4 PDD = 25 % ( Lam An) Cong thuc nay EF nhung~ mon kho nhat nhu bao tay van~ thanh cong onion37
avatar
queolatao
Sơ nhập Huyết Ma
Sơ nhập Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 12/07/2008
Age : 28
Đến từ : qui nhon

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by chetqueo on Sun Sep 14, 2008 2:48 pm

CT ep bao tay PTVL chac 100% ko vay queolatao de~ queo ep' Twisted Evil

chetqueo
Sơ nhập Huyết Ma
Sơ nhập Huyết Ma

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 07/09/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: CT ép Đồ cho tất cả anh em HM

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết